Избор језика:
Избор писма
Архива по годинама
Архива по датуму
октобар 2015.
П У С Ч П С Н
« сеп   нов »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
База животиња
База података животиња

Временска прогоза

Месечна архива: октобар 2015

Позив за подношење понуда за јавну набавку добара мале вредности – Камере за теренско осматрање са услугом заштите камере (противпожарна заштита – 1 ком.) – ЈНМВ 19-2015

Привремено одузето 25 мрежа за привредни риболов

У редовној контроли рибарског подручја Ђердап чувари заштићеног подручја ЈП „Национални парк Ђердап“  привремено су одузели 25 мрежа за привредни риболов. Привремено одузете мреже биле су без одговарајућих прописаних обележја. Контрола у којој су привремено одузете мреже спроведена је на потезу од Малог Голубиња до Хидроелектране „Ђердап 1“.

Привремено одузете мреже

Привремено одузете мреже

Позив за подношење понуда за јавну набавку добара мале вредности – Мопеда (5 комада) – ЈНМВ 18-2015

Усвојен Закон о националним парковима

         Скупштина Србије усвојила је Закон о националним парковима, којим се утврђују мере заштите природе и природних вредности у националним парковима у Србији. Законом се уређују циљеви, вредности, површина, границе и режими заштите, управљање и одрживо коришћење националних паркова „Фрушка гора“, „Ђердап“, „Тара“, „Копаоник“ и „Шар планина“.

        Новим законским решењима прецизније се дефинишу режими заштите, тако што су таксативно наведене активности и радови које је могуће обављати у појединим степенима заштите, што ствара већу правну сигурност за потенцијалне инвеститоре.„У Србији је још недовољан проценат територије у статусу заштићеног подручја природе и тренутно износи свега 6,38 одсто“, изјавила је министар пољопривреде и заштите животне средине Снежана Богосављевић Бошковић образлажући предлог Закона о националним парковима у Скупштини Србије и истакла да ће се његовим усвајањем омогућити повећање процента заштићених подручја у нашој земљи.

       Предложним решењима се јасније дефинишу и обавезе управљача, кроз спровођење режима заштите у националном парку и управљање природним вредностима, грађевинским земљиштем које му је пренето на коришћење и управљање, објектима који служе управљању природним вредностима, као и другим непокретностима која му се повере на управљање.Јасније се дефинише развој и управљање, правила понашања, политика одрживог развоја и финансирање националних паркова.

                                                                                                                                                     (преузето са сајта Министрства пољопривреде и заштите животне средине)

У Скупштини Србије представљен предлог Закона о националним парковима

„У Србији је још недовољан проценат територије у статусу заштићеног подручја природе и тренутно износи свега 6,38 одсто“, изјавила је у петак, 2. октобра, министар пољопривреде и заштите животне средине Снежана Богосављевић Бошковић образлажући предлог Закона о националним парковима у Скупштини Србије и додала да ће његово усвајање омогућити повећање процента заштићених подручја у нашој земљи.

Министар Богосављевић Бошковић је нагласила да без обзира што на први поглед број заштићених подручја на територији Србије није мали, укупно су законом заштићена 474 подручја од посебног значаја за очување и унапређење природе и подсетила да имамо пет националних паркова, 17 паркова природе, 16 предела изузетних одлика, 69 општих и специјалних резервата природе, 325 споменика природе ботаничко-дендролошког, геоморфолошког, геолошког и хидролошког карактера и 42 подручја са интегралним културно-историјским и природним вредностима.

“Укупан проценат територије под неким од видова заштите природе у Србији је само 6,38 одсто“, рекла је она подсећајући да је на 10. конференцији земаља потписница Конвенције о биолошкој разноврсности одржаној 2010. у Нагоји у  Јапану предвиђено да земље потписнице до 2020. као циљ имају 17% територије у статусу заштићених подручја, а чланице ЕУ су као свој циљ тај проценат до 2020 године подигле на 20%.Предложеним законом постиже се компетентније и успешније препознавање, идентификација, очување и одрживо коришћење природних ресурса, јачање друштвеног консензуса и ширење свести у вези јавног интереса заштите природе и ефикасније обезбеђивање интереса носилаца еколошки одговорног односно одрживог социо-економског развоја у националним парковима, рекла је министар.

„Оснивање Стручног савета Националног парка је једна од новина који Министарство уводи трудећи се да у свом раду унапреди заштиту природе о чему сведоче и измене и допуне Закона о заштити природе и предлог Закона о националним парковима. Стручни савет је стручно и консултативно тело које прати и анализира програме и пројекте из области заштите природе и одрживог коришћења природних ресурса“, истакла је Богосављевић Бошковић и нагласила да ће се основати и Савет корисника Националног парка, како би се обезбедио  интерес локалног становништва и корисника Националног парка.

У пакету са тим законским предлогом посланци ће разматрати и ратификацију Протокола о спречавању загађења вода проузрокованог пловидбом уз Оквирни споразум о сливу реке Саве, споразума Србије и Марока у области ветерине и споразума Србије и Мађарске о правовременој размени информација у случају радиолошке опасности.

Успостављање Геопарка Ђердап

Министарство пољопривреде и заштите животне средине ради на успостављању геопаркова у Републици Србији, која започиње са успостављањем „Геопарка Ђердап“. Формиран је радни тим за успостављање „Геопарка Ђердап“ са задатком да припреми Апликациони досије са пратећим материјалима за номинацију у међународним организацијама – European Geoparks Network и UNESCO Global Geoparks Network, у складу са међународним смерницама“, рекао је помоћник министра пољопривреде и заштите животне средине Слободан Ердељан.Састанку су поред представника Министарства присуствовали и чланови радног тима за успостављање Геопарка Ђердап, представници ЈП „Национални парк Ђердап“ и представници општина Голубац, Мајданпек, Неготин и Кладово.Помоћник министра је истакао да ће бити презентована разноврсност објеката геонаслеђа на овом простору, значај изучавања геоморфолошких процеса и појава, значајна обележја културно-историјског наслеђа на простору будућег „Геопарка Ђердап“ и историјат формирања и процедура за номиновање у Европску и Светску мрежу Геопаркова.Присутнима је подељен Предлог Споразума, између министарства, ЈП „Национални парк Ђердап“ и општина Голубац, Мајданпек, Неготин и Кладово, о сарадњи у очувању, заштити и одрживом коришћењу геодиверзитета, формирањем Геопарка Ђердап и његовим укључењем у Европску мрежу геопаркова.Након презентација и дискусије представници локалне самоуправе и ЈП „НП Ђердап“ су истакли своју сагласност и подршку иницијативи и активностима Министарства пољопривреде и заштите животне средине на успостављању геопаркова у Републици Србији са акцентом на „Геопарк Ђердап“.

(Преузето са сајта Министарства пољопривреде и заштите животне средине)

Геопаркови

Министарства пољопривреде и заштите животне средине је у циљу очувања, заштите и одрживог коришћења геодиверзитета Републике Србије формирало Радну групу за успостављање Геопаркова у Републици Србији са задатком да дефинише потенцијалне просторе за успостављање Геопаркова у Републици Србији и њихово укључивање у међународне организације – European Geoparks Network и UNESCO Global Geoparks Network, у складу са међународним иницијативама. Поред представника Министарства пољопривреде и заштите животне средине, у Радној групи су били и представници Министарства рударства и енергетике, Министарства културе, Завода за заштиту природе Србије, Покрајинског завода за заштиту природе, Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Природњачког музеја, Геолошког завода Србије, Рударско-геолошког факултета, Географског факултета и Географског института „Јован Цвијић“ САНУ. Задатак Радне групе је и да после дефинисања потенцијалних простора за успостављање Геопаркова у Републици Србији формира посебне Радне тимове, у којима ће поред експерата из области геонауке бити представници локалних самоуправа и управљача заштићених подручја, за сваки Геопарк посебно.У свом раду Радна група је урадила предлог полазних критеријума за утврђивање листе потенцијалних подручја за успостављање Геопаркова у Републици Србији као и листу потенцијаних подручја за успостављање геопаркова у Републици Србији. На трећем састанку Радна група је донела закључак да, би на основу расположиве документације и сазнања, треба формирати Радни тим и кренути са активностима на успостављању Геопарка Ђердап а затим на успостављању Геопарка Фрушка Гора.

(Преузето са сајта Министарства пољопривреде и заштите животне средине)

Електронска пошта
Информатор о раду
Категорије
Јавне набавке (актуелно!)
Линкови
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Министарство привреде

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Завод за заштиту природе Србије

Europarkfederacija

DCC Biodiversity

Danube River Network

Danube Transnational Programme

Carpathian Network of protected areas

Динариди

Национални парк Тара

Национални парк Фрушка Гора

Национални парк Копаоник

Национални парк Шар-планина