Izbor jezika:
Arhiva po godinama
Arhiva po datumu
februar 2019.
P U S Č P S N
« jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
Baza životinja
Baza podataka životinja

Vremenska progoza

Javni pozivi – arhiva

Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju korišćenih desktop računara

 

Javno preduzeće „Nacionalni park Đerdap“, Donji Milanovac, na osnovu člana 33. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS“, br. 72/11) i odluke Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“, broj 4753/6-1 od 27.12.2016. godine, objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju korišćenih desktop računara

 

Predmet prodaje su: korišćeni desktop računari navedeni u tabeli – vlasništvo Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“:

Redni broj

Šifra Naziv sredstva Godina proizvodnje

Procenjena vrednost

1.

0224

Operativni sistem: Windows 7 Professional

Memorija: RAM 1 GB

Hard disk: 300 GB

Grafička kartica

Bežična mrežna kartica

DVD

2009

5.000 din.

2.

0350

Operativni sistem: Windows XP SP3

Procesor: Intel Celeron E3200 2.4 GHz

Memorija: RAM 1 GB

Hard disk: 300 GB

Grafička kartica

DVD

2009

5.000 din.

3.

0588

Operativni sistem: Windows XP SP3

Procesor: Intel Celeron E3400 2.6 GHz

Memorija: RAM 1 GB

Hard disk: 600 GB

Integrisana grafička kartica

DVD

2010

5.500 din.

4.

0605

Operativni sistem: Windows XP SP3

Procesor: Intel Celeron E3400 2.6 GHz

Memorija: RAM 1 GB

Hard disk: 600 GB

Integrisana grafička kartica

DVD

2010

5.500 din.

5.

0616

Operativni sistem: Windows XP SP3

Procesor: Intel Celeron E3400 2.6 GHz

Memorija: RAM 1 GB

Hard disk: 600 GB

Integrisana grafička kartica

DVD

2010

5.500 din.

6.

0624

Operativni sistem: Windows XP SP3

Procesor: Intel Celeron E3200 2.6 GHz

Memorija: RAM 1 GB

Hard disk: 600 GB

Integrisana grafička kartica

DVD

2005

4.000 din.

7.

0626

Operativni sistem: Windows XP SP3

Procesor: Intel Celeron E3400 2.6 GHz

Memorija: RAM 1 GB

Hard disk: 600 GB

Integrisana grafička kartica

DVD

2010

5.500 din.

UKUPNO

36.000,00 din.

 

Navedena oprema se prodaje u viđenom stanju i bez prava na reklamaciju.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja uz ponudu dostave dokaz o uplati depozita u iznosu od 10% procenjene vrednosti korišćene opreme navedene u tabeli. Pravna lica i preduzetnici uplatu depozita vrše nalogom za prenos sa sopstvenog računa, a fizička lica putem uplate na račun oglašivača. Ponuđačima čija ponuda ne bude izabrana, uplaćeni iznos depozita biće vraćen u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponućača.

Depozit su zainteresovana lica dužna da prenesu-uplate na račun 205-45532-68 kod Komercijalne banke AD, sa napomenom „Za učešće u postupku prodaje korišćenih desktop računara“.

Ponude se dostavaljaju u zatvorenoj koverti i treba da sadrže: ponuđenu cenu u nominalnom iznosu, naziv ponuđača (ime i prezime), adresu, broj telefona, fotokopiju rešenja iz Agencije za privredne registre (fotokoliju lične karte za fizička lica), fotokopiju kartice tekućeg računa za fizička lica (radi eventualnog povraćaja depozita) i dokaz o uplati depozita (overeni nalog za prenos sredstava za pravna lica i preduzetnike ili opštu uplatnicu za fizička lica).

Ponuđač je dužan da pisanu ponudu dostavi najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja oglasa na web stranici Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“  www.npdjerdap.org odnosno do 01.02.2017. godine do 1100 časova, u zatvorenoj koverti na adresu Javno preduzeće „Nacionalni park Đerdap“, ulica Kralja Petra I 14a, 19220 Donji Milanovac, sa napomenom „Ponuda – ne otvarati – korišćeni desktop računari“, a na poleđini naziv ponuđača, adresu i broj telefona.

Neblagovremene ponude kao i one koje ne sadrže sve navedene elemente,  neće biti uzete u razmatranje.

Javno otvaranje ponuda, uz prisustvo ponuđača, obaviće komisija Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“, Donji Milanovac, sedmog dana od dana obajvljivanja oglasa na web stranici Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ www.npdjerdap.org odnosno 01.02.2017. godine u 1200 časova, u zgradi preduzeća.

Izbor najpovoljnije ponude izvršiće se primenom kriterijuma najviše ponuđene cene date u ponudi. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, komisija će doneti u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda.

O izboru najpovoljnije ponude, ponuđači će biti pismeno obavešteni, a sa najpovoljnijim ponuđačem biće zaključen ugovor  o kupoprodaji.

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, dužan je da u roku od tri dana od dana zaključenja ugovora uplati kupoprodajnu cenu, i preuzme korišćene desktop računare navedene u tabeli u roku od sedam dana od dana zaključenja ugovora.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane, uplaćeni depozit se ne vraća, a ugovor će se zaključiti sa ponuđačem koji ima sledeću najpovoljniju ponudu.

 

U Donjem Milanovcu,

Dana 25.01.2017. godine

Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju korišćenih mobilnih telefona, fiksnih telefona, ručnih radio stanica, baza radio stanica, štampača i druge opreme

Javno preduzeće „Nacionalni park Đerdap“, Donji Milanovac, na osnovu člana 33. Zakona o javnoj svojini („Službeni

glasnik RS“, br. 72/11) i odluke Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“, broj 6182/3 od 10.12.2014. godine, objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju korišćenih mobilnih telefona, fiksnih telefona, ručnih radio stanica, baza radio stanica, štampača i druge opreme

 

Predmet prodaje su: mobilni telefoni, fiksni telefoni, ručne radio stanice, baze radio stanica, štampača i druge opreme navedene u tabeli – vlasništvo Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“:

 

 

Redni broj Naziv sredstva Procenjena vrednost
1. Samsung SGH-J600 – mobilni sa punjačem 700 din.
2. ZTE Racer 2 – mobilni sa punjačem 1960 din.
3. Samsung Galaxy 5 – mobilni sa punjačem 2100 din.
4. Samsung Galaxy 5 – mobilni sa punjačem 2100 din.
5. Nokia 300 – mobilni sa punjačem 700 din.
6. Sony Ericsson 2669/66 R2A T230 700 din.
7. Nokia 300 – mobilni bez punjača 1820 din.
8. Sony Ericsson k310i – mobilni sa punjačem 840 din.
9. Sony Ericsson k310i – mobilni bez punjača 700 din.
10. ZTE Racer 2 – mobilni sa punjačem 1960 din.
11. Samsung SGH-X660 – mobilni bez punjača 560 din.
12. Samsung GT-E2121B – mobilni sa punjačem 700 din.
13. Samsung Galaxy 5 – mobilni sa punjačem 2100 din.
14. Samsung GT-E2121B – mobilni sa punjačem 700 din.
15. Sony Ericsson k310i – mobilni bez punjača 700 din.
16. Samsung GT-E2121B – mobilni sa punjačem 700 din.
17. Nokia 5228 – mobilni bez punjača 2100 din.
18. Sony Ericsson k310i – mobilni sa punjačem 840 din.
19. Nokia 1680c-2 – mobilni sa punjačem 700 din.
20. Alcatel One Toucx Max – mobilni bez punjača 70 din.
21. Sony Ericsson k310i – mobilni bez punjača 700 din.
22. Samsung SGH-J600 – mobilni bez punjača 560 din.
23. Sony Ericsson k310i – mobilni sa punjačem 840 din.
24. Samsung GT-E2121B – – mobilni sa punjačem 700 din.
25. Samsung Galaxy 5 – mobilni sa punjačem 2100 din.
26. ZTE Racer 2 – mobilni sa punjačem 1960 din.
27. Sony Ericsson k310i – mobilni sa punjačem 840 din.
28. Samsung GT-E2121B – mobilni bez punjača 700 din.
29. Samsung Galaxy 5 – mobilni bez punjača 1960 din.
30. Samsung Galaxy 5 – mobilni bez punjača 1960 din.
31. Sony Ericsson k310i – mobilni bez punjača 700 din.
32. Samsung Galaxy 5 – mobilni sa punjačem 2100 din.
33. Samsung Galaxy 5 – mobilni sa punjačem 2100 din.
34. Samsung Galaxy 5 – mobilni sa punjačem 2100 din.
35. Nokia 300 – mobilni sa punjačem 1960 din.
36. Samsung GT-C3530 – mobilni sa punjačem 1680 din.
37. Samsung Corby II – mobilni sa punjačem 4200 din.
38. LG-A225 – mobilni sa punjačem 700 din.
39. ZTE Racer 2 – mobilni sa punjačem 1960 din.
40. SonyEricsson W100i – walkman 1680 din.
41. Nokia 300 – mobilni sa punjačem 1960 din.
42. Samsung GT-S3850 – mobilni sa punjačem 4200 din.
43. Samsung SGH-J600 –  mobilni bez punjača i baterije i poklopca 210 din.
44. Samsung Galaxy 5 – mobilni sa punjačem 2100 din.
45. Samsung Galaxy 5 – mobilni sa punjačem 2100 din.
46. Samsung GT-E2121B – mobilni sa punjačem 700 din.
47. Samsung Galaxy 5 – mobilni sa punjačem 2100 din.
48. Samsung Galaxy 5 – mobilni sa punjačem 2100 din.
49. Samsung Galaxy 5 – mobilni sa punjačem 2100 din.
50. Sony Ericsson k310i – mobilni sa punjačem 840 din.
51. Samsung GT-E2121B – mobilni sa punjačem 700 din.
52. LG A225 – mobilni bez punjača 560 din.
53. Nokia C5-00 – mobilni bez poklopca i punjača 2100 din.
54. Samsung GT-S3850 – mobilni bez punjača 4060 din.
55. Nokia RM-512 – mobilni sa punjačem 4200 din.
56. Samsung GT-S3850  – mobilni sa punjačem 4200 din.
57. Samsung SGH-J600 – mobilni sa punjačem 700 din.
58. Samsung Galaxy 5 – mobilni sa punjačem 2100 din.
59. LG – A225 – mobilni sa punjačem 700 din.
60. Samsung Galaxy 5 – mobilni sa punjačem 2100 din.
61. Samsung SGH-X660 – mobilni sa punjačem 700 din.
62. Sony Ericsson k310i – mobilni bez punjača 700 din.
63. Samsung GT-E2121B – mobilni bez punjača 560 din.
64. ZTE Racer 2 – mobilni bez punjača 1820 din.
65. Telefon Panasonic KX-TS10MX-W 210 din.
66. Telefon Panasonic KX-TS10MX-W 210 din.
67. Štampač Samsung SCX-4623F 2100 din.
68. Napajanje baze radio stanice YAESU FP-21 –  dva komada 1400 din.

(za oba)

69. baze radio stanice YAESU VX–1000 (MX) sa mikrofonom –  komada 4 16800 din. (za sve četiri)
70. Radio stanica YAESU FTH – 1010 – 4 komada sa baterijom 10080 din.

(ukupno za sve četiri)

71. Baterije za radio stanicu YAESU FTH – 1010 – komada 7 2450 din.

(za sve)

72. Komplet zvučnika Teac powerMax 80/2 70 din.
73. Zvučnik MLI 691P 35 din.
74. Tastatura Sweex 35 din.
75. Tastatura Omega sa mišem 70 din.
76. Tastatura SP 35 din.
77. Tastatura SafeWay 35 din.
78. Računar HL3DTR1 sa pratećom opremom – ispravljačem, kablovima, uputstvom, torbom, trakom za štampač, tastaturom, spoljašnjom flopi disk jedinicom od 3,5“, štamapačem citizen notebook printer II sa ispravljačem, olovkom za pisanje po ekranu i pratećim flopi diskovima od 3,5“ 4200 din.
79. Miš Genius 35 din.
80. Tastatura SP 35 din.
81. Zvučnici Genius – par 70 din.
82. LG Flatron 17” TFT Touch Screen L1730SF – komada 2 28000 din. (za oba)
83. Tastatura Basic Keyboard 35 din.
84. Tastatura SP 35 din.
85. Samsung SGH-J600 – mobilni telefon bez punjača i bez vidljivih oštećenja 560 din.
86.  Samsung GT-E2121B – mobilni telefon sa punjačem, manje oštećenje maske 630 din.
87. Nokia 2630 – mobilni telefon sa punjačem,  manje oštećenje maske 630 din.
88. Sony Ericsson k310i – mobilni telefon bez punjača, oštećen 350 din.
89. ZTE Racer 2 – mobilni telefon bez punjača, oštećen ekran i maska 1400 din.
90. Samsung Corby II – mobilni telefon sa punjačem, bez vidljivih oštećenja 4200 din.
91. Sony Ericsson k310i – mobilni telefon sa punjačem, bez vidljivih oštećenja 840 din.
92. Nokia C1- mobilni telefon bez punjača, malo oštećenje ekrana 840 din.
93. Nokia 300 mobilni telefon sa punjačem, bez vidljivih oštećenja 1960 din.
94. Samsung Corby II mobilni telefon sa punjačem, bez vidljivih oštećenja 4200 din.
95. ZTE Racer 2 – mobilni telefon sa punjačem, sa manjim oštećenjem maske 1540 din.
96. ZTE Racer 2 – mobilni telefon sa punjačem, bez vidljivih oštećenja 1960 din.
97. ZTE Racer 2 – mobilni telefon bez kompletnog punjača, bez vidljivih oštećenja  

1820 din.

98.  Samsung GT-E2121B – mobilni telefon sa punjačem 700 din.
99. Nokia 300 – mobilni telefon sa punjačem, bez vidljivih oštećenja 1960 din.
100. Nokia 300 – mobilni telefon sa punjačem, bez vidljivih oštećenja 1960 din.
101. Nokia 300 – mobilni telefon sa punjačem, bez vidljivih oštećenja 1960 din.
102. Nokia 300 – mobilni telefon bez punjača i bez vidljivih oštećenja 1820 din.
103. Samsung Galaxy 5 – mobilni telefon sa punjačem, neispravan 700 din.
UKUPNO 193.830,00 din.

 

Navedena oprema se prodaje u viđenom stanju i bez prava na reklamaciju.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja uz ponudu dostave dokaz o uplati depozita u iznosu od 10% procenjene vrednosti korišćene opreme navedene u tabeli. Pravna lica i preduzetnici uplatu depozita vrše nalogom za prenos sa sopstvenog računa, a fizička lica putem uplate na račun oglašivača. Ponuđačima čija ponuda ne bude izabrana, uplaćeni iznos depozita biće vraćen u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Depozit su zainteresovana lica dužna da prenesu-uplate na račun 205-45532-68 kod Komercijalne banke AD, sa napomenom „Za učešće u postupku prodaje korišćenih telefona i druge opreme “.

Ponude se dostavaljaju u zatvorenoj koverti i treba da sadrže: ponuđenu cenu u nominalnom iznosu, naziv ponuđača (ime i prezime), adresu, broj telefona, fotokopiju rešenja iz Agencije za privredne registre (fotokoliju lične karte za fizička lica), fotokopiju kartice tekućeg računa za fizička lica (radi eventualnog povraćaja depozita) i dokaz o uplati depozita (overeni nalog za prenos sredstava za pravna lica i preduzetnike ili opštu uplatnicu za fizička lica).

Ponuđač je dužan da pisanu ponudu dostavi najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja oglasa na web stranici Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“  www.npdjerdap.org odnosno do 24.07.2015. godine do 1100 časova, u zatvorenoj koverti na adresu Javno preduzeće „Nacionalni park Đerdap“, ulica Kralja Petra I 14a, 19220 Donji Milanovac, sa napomenom „Ponuda – ne otvarati – korišćeni mobilni telefoni i druga oprema“, a na poleđini naziv ponuđača, adresu i broj telefona.

Neblagovremene ponude kao i one koje ne sadrže sve navedene elemente,  neće biti uzete u razmatranje.

Potencijalni kupci mogu pogledati sredstva koja su predmet prodaje, svakog radnog dana od 8 do 14 časova od dana objavljivanja oglasa, a uz predhodnu najavu putem telefona na broj 030/215- 0070.

Javno otvaranje ponuda, uz prisustvo ponuđača, obaviće komisija Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“, Donji Milanovac, sedmog dana od dana obajvljivanja oglasa na web stranici Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ www.npdjerdap.org odnosno 24.07.2015. godine u 1300 časova, u zgradi preduzeća.

Izbor najpovoljnije ponude izvršiće se primenom kriterijuma najviše ponuđene cene date u ponudi. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, komisija će doneti u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda.

O izboru najpovoljnije ponude, ponuđači će biti pismeno obavešteni, a sa najpovoljnijim ponuđačem biće zaključen ugovor  o kupoprodaji.

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, dužan je da u roku od tri dana od dana zaključenja ugovora uplati kupoprodajnu cenu, i preuzme korišćene mobilne telefone i ostalu opremu navedenu u tabeli u roku od sedam dana od dana zaključenja ugovora.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane, uplaćeni depozit se ne vraća, a ugovor će se zaključiti sa ponuđačem koji ima sledeću najpovoljniju ponudu.

U Donjem Milanovcu,

Dana 17.07.2015. godine

Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju pokretne imovine

 

 

 

 

 

Javno preduzeće „Nacionalni park Đerdap“, Donji Milanovac, na osnovu člana 33. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS“, br. 72/11) i odluke Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“, broj 6684/8-1 od 30.12.2014. godine, objavljuje

JAVNI POZIV

za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju pokretne imovine

Predmet prodaje su:

Redni broj Naziv sredstva Početna cena u din. bez pripadajućih poreza
1. Metalni čamac dužine 6 m, KL 399A 31.170,00
2. Metalni čamac dužine 6 m, KL 402 A 31.170,00
3. Metalni čamac dužine 6 m, KL 398 A 31.170,00
4. Vanbrodski motor „PARSUN“ F15 (15ks) 81.134,00
5. Vanbrodski motor „PARSUN“ F5 (5ks) 12.898,00
6. Prikolica za čamce 60.917,00
UKUPNO: 248.459,00

 

Navedena sredstva se prodaju u viđenom stanju i bez prava na reklamaciju.

Pravo učešća imaju sva pravna i poslovno sposobna fizička lica, uplata poreza pada na teret kupca.

Potencijalni kupci mogu pogledati sredstva koja su predmet prodaje, od dana objavljivanja oglasa, pa u narednih 9 dana, svakog radnog dana od 8 do 14 časova uz predhodno informisanje putem telefona 064/8569-246.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja uz ponudu dostave dokaz o uplati depozita u iznosu od 10% procenjene vrednosti svakog sredstva za koji su sačinili ponudu. Pravna lica i preduzetnici uplatu depozita vrše nalogom za prenos sa sopstvenog računa, a fizička lica putem uplate na račun oglašivača. Ponuđačima čija ponuda ne bude izabrana, uplaćeni iznos depozita biće vraćen u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponućača.

Depozit su zainteresovana lica dužna da prenesu-uplate na račun 205-45532-68 kod Komercijalne banke AD, sa napomenom „Za učešće u postupku prodaje korišćenih čamaca, vanbrodskih motora i prikolice za čamce“.

Ponude se dostavaljaju u zatvorenoj koverti i treba da sadrže: ponuđenu cenu u nominalnom iznosu, naziv ponuđača (ime i prezime), adresu, broj telefona, fotokopiju rešenja iz Agencije za privredne registre (fotokoliju lične karte za fizička lica), fotokopiju kartice tekućeg računa za fizička lica (radi eventualnog povraćaja depozita) i dokaz o uplati depozita (overeni nalog za prenos sredstava za pravna lica i preduzetnike ili opštu uplatnicu za fizička lica).

Ponuđač je dužan da pisanu ponudu dostavi najkasnije u roku od 9 (devet) dana od dana objavljivanja oglasa na web stranici Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ www.npdjerdap.org, odnosno 27.02.2015. godine do 1100 časova, u zatvorenoj koverti na adresu Javno preduzeće „Nacionalni park Đerdap“, ulica Kralja Petra I 14a, 19220 Donji Milanovac, sa napomenom „Ponuda – ne otvarati – otuđenje korišćenih čamaca, vanbrodskih motora i prikolice za čamce“, a na poleđini naziv ponuđača, adresu i broj telefona.

Neblagovremene ponude kao i one koje ne sadrže sve navedene elemente,  neće biti uzete u razmatranje.

Javno otvaranje ponuda, uz prisustvo ponuđača, obaviće komisija Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“, Donji Milanovac, sedmog dana od dana obajvljivanja oglasa na web stranici Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ www.npdjerdap.org , odnosno 27.02.2015. godine u 1200 časova, u zgradi preduzeća.

Izbor najpovoljnije ponude izvršiće se primenom kriterijuma najviše ponuđene cene date u ponudi. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, komisija će doneti u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda.

O izboru najpovoljnije ponude, ponuđači će biti pismeno obavešteni, a sa najpovoljnijim ponuđačima biće zaključeni ugovori  o kupoprodaji.

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, dužan je da u roku od tri dana od dana zaključenja ugovora uplati kupoprodajnu cenu, izvrši uplatu pripadajućih poreza, a preuzme sredstva u roku od sedam dana od dana zaključenja ugovora.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane, uplaćeni depozit se ne vraća, a ugovor će se zaključiti sa ponuđačem koji ima sledeću najpovoljniju ponudu.

Kontakt osoba: Nikola Jovanović, tel. 064/8569-246.

U Donjem Milanovcu,

Dana 18.02.2015. godine

Elektronska pošta
Informator o radu
Kategorije
Javne nabavke (aktuelno!)
Bonitetna ocena
Linkovi
Ministarstvo zaštite životne sredine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ministarstvo privrede

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Zavod za zaštitu prirode Srbije

Europarkfederacija

DCC Biodiversity

Danube River Network

Danube Transnational Programme - Danube GeoTour

Danube Transnational Programme - DaRe to Connect

Danube Transnational Programme - ConnectGREEN

Carpathian Network of protected areas

Dinaridi

Nacionalni park Tara

Nacionalni park Fruška Gora

Nacionalni park Kopaonik

Nacionalni park Šar-planina