Избор језика:
Избор писма
Архива по годинама
Архива по датуму
март 2019.
П У С Ч П С Н
« феб    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
База животиња
База података животиња

Временска прогоза

Јавни позиви – архива

Јавни позив за прикупљање писаних понуда за продају коришћених десктоп рачунара

 

Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац, на основу члана 33. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11) и одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, број 4753/6-1 од 27.12.2016. године, објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање писаних понуда за продају коришћених десктоп рачунара

 

Предмет продаје су: коришћени десктоп рачунари наведени у табели – власништво Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“:

Редни број

Шифра Назив средства Година производње

Процењена вредност

1.

0224

Оперативни систем: Windows 7 Professional

Меморија: RAM 1 GB

Хард диск: 300 GB

Графичка картица

Бежична мрежна картица

DVD

2009

5.000 дин.

2.

0350

Оперативни систем: Windows XP SP3

Процесор: Intel Celeron E3200 2.4 GHz

Меморија: RAM 1 GB

Хард диск: 300 GB

Графичка картица

DVD

2009

5.000 дин.

3.

0588

Оперативни систем: Windows XP SP3

Процесор: Intel Celeron E3400 2.6 GHz

Меморија: RAM 1 GB

Хард диск: 600 GB

Интегрисана графичка картица

DVD

2010

5.500 дин.

4.

0605

Оперативни систем: Windows XP SP3

Процесор: Intel Celeron E3400 2.6 GHz

Меморија: RAM 1 GB

Хард диск: 600 GB

Интегрисана графичка картица

DVD

2010

5.500 дин.

5.

0616

Оперативни систем: Windows XP SP3

Процесор: Intel Celeron E3400 2.6 GHz

Меморија: RAM 1 GB

Хард диск: 600 GB

Интегрисана графичка картица

DVD

2010

5.500 дин.

6.

0624

Оперативни систем: Windows XP SP3

Процесор: Intel Celeron E3200 2.6 GHz

Меморија: RAM 1 GB

Хард диск: 600 GB

Интегрисана графичка картица

DVD

2005

4.000 дин.

7.

0626

Оперативни систем: Windows XP SP3

Процесор: Intel Celeron E3400 2.6 GHz

Меморија: RAM 1 GB

Хард диск: 600 GB

Интегрисана графичка картица

DVD

2010

5.500 дин.

УКУПНО

36.000,00 дин.

 

Наведена опрема се продаје у виђеном стању и без права на рекламацију.

Право учешћа имају сва правна и физичка лица која уз понуду доставе доказ о уплати депозита у износу од 10% процењене вредности коришћене опреме наведене у табели. Правна лица и предузетници уплату депозита врше налогом за пренос са сопственог рачуна, а физичка лица путем уплате на рачун оглашивача. Понуђачима чија понуда не буде изабрана, уплаћени износ депозита биће враћен у року од 30 дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понућача.

Депозит су заинтересована лица дужна да пренесу-уплате на рачун 205-45532-68 код Комерцијалне банке АД, са напоменом „За учешће у поступку продаје коришћених десктоп рачунара“.

Понуде се доставаљају у затвореној коверти и треба да садрже: понуђену цену у номиналном износу, назив понуђача (име и презиме), адресу, број телефона, фотокопију решења из Агенције за привредне регистре (фотоколију личне карте за физичка лица), фотокопију картице текућег рачуна за физичка лица (ради евентуалног повраћаја депозита) и доказ о уплати депозита (оверени налог за пренос средстава за правна лица и предузетнике или општу уплатницу за физичка лица).

Понуђач је дужан да писану понуду достави најкасније у року од 7 (седам) дана од дана објављивања огласа на web страници Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“  www.npdjerdap.org односно до 01.02.2017. године до 1100 часова, у затвореној коверти на адресу Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“, улица Краља Петра I 14а, 19220 Доњи Милановац, са напоменом „Понуда – не отварати – коришћени десктоп рачунари“, а на полеђини назив понуђача, адресу и број телефона.

Неблаговремене понуде као и оне које не садрже све наведене елементе,  неће бити узете у разматрање.

Јавно отварање понуда, уз присуство понуђача, обавиће комисија Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац, седмог дана од дана обајвљивања огласа на web страници Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ www.npdjerdap.org односно 01.02.2017. године у 1200 часова, у згради предузећа.

Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума највише понуђене цене дате у понуди. Одлуку о избору најповољнијег понуђача, комисија ће донети у року од 3 дана од дана отварања понуда.

О избору најповољније понуде, понуђачи ће бити писмено обавештени, а са најповољнијим понуђачем биће закључен уговор  о купопродаји.

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да у року од три дана од дана закључења уговора уплати купопродајну цену, и преузме коришћене десктоп рачунаре наведене у табели у року од седам дана од дана закључења уговора.

Уколико најповољнији понуђач одустане, уплаћени депозит се не враћа, а уговор ће се закључити са понуђачем који има следећу најповољнију понуду.

 

У Доњем Милановцу,

Дана 25.01.2017. године

Јавни позив за прикупљање писаних понуда за продају коришћених мобилних телефона, фиксних телефона, ручних радио станица, база радио станица, штампача и друге опреме

Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац, на основу члана 33. Закона о јавној својини („Службени

гласник РС“, бр. 72/11) и одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, број 6182/3 од 10.12.2014. године, објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

за прикупљање писаних понуда за продају коришћених мобилних телефона, фиксних телефона, ручних радио станица, база радио станица, штампача и друге опреме

 

Предмет продаје су: мобилни телефони, фиксни телефони, ручне радио станице, базе радио станица, штампача и друге опреме наведене у табели – власништво Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“:

 

 

Редни број Назив средства Процењена вредност
1. Samsung SGH-J600 – мобилни са пуњачем 700 дин.
2. ZTE Racer 2 – мобилни са пуњачем 1960 дин.
3. Samsung Galaxy 5 – мобилни са пуњачем 2100 дин.
4. Samsung Galaxy 5 – мобилни са пуњачем 2100 дин.
5. Nokia 300 – мобилни са пуњачем 700 дин.
6. Sony Ericsson 2669/66 R2A T230 700 дин.
7. Nokia 300 – мобилни без пуњача 1820 дин.
8. Sony Ericsson k310i – мобилни са пуњачем 840 дин.
9. Sony Ericsson k310i – мобилни без пуњача 700 дин.
10. ZTE Racer 2 – мобилни са пуњачем 1960 дин.
11. Samsung SGH-X660 – мобилни без пуњача 560 дин.
12. Samsung GT-E2121B – мобилни са пуњачем 700 дин.
13. Samsung Galaxy 5 – мобилни са пуњачем 2100 дин.
14. Samsung GT-E2121B – мобилни са пуњачем 700 дин.
15. Sony Ericsson k310i – мобилни без пуњача 700 дин.
16. Samsung GT-E2121B – мобилни са пуњачем 700 дин.
17. Nokia 5228 – мобилни без пуњача 2100 дин.
18. Sony Ericsson k310i – мобилни са пуњачем 840 дин.
19. Nokia 1680c-2 – мобилни са пуњачем 700 дин.
20. Alcatel One Toucx Max – мобилни без пуњача 70 дин.
21. Sony Ericsson k310i – мобилни без пуњача 700 дин.
22. Samsung SGH-J600 – мобилни без пуњача 560 дин.
23. Sony Ericsson k310i – мобилни са пуњачем 840 дин.
24. Samsung GT-E2121B – – мобилни са пуњачем 700 дин.
25. Samsung Galaxy 5 – мобилни са пуњачем 2100 дин.
26. ZTE Racer 2 – мобилни са пуњачем 1960 дин.
27. Sony Ericsson k310i – мобилни са пуњачем 840 дин.
28. Samsung GT-E2121B – мобилни без пуњача 700 дин.
29. Samsung Galaxy 5 – мобилни без пуњача 1960 дин.
30. Samsung Galaxy 5 – мобилни без пуњача 1960 дин.
31. Sony Ericsson k310i – мобилни без пуњача 700 дин.
32. Samsung Galaxy 5 – мобилни са пуњачем 2100 дин.
33. Samsung Galaxy 5 – мобилни са пуњачем 2100 дин.
34. Samsung Galaxy 5 – мобилни са пуњачем 2100 дин.
35. Nokia 300 – мобилни са пуњачем 1960 дин.
36. Samsung GT-C3530 – мобилни са пуњачем 1680 дин.
37. Samsung Corby II – мобилни са пуњачем 4200 дин.
38. LG-A225 – мобилни са пуњачем 700 дин.
39. ZTE Racer 2 – мобилни са пуњачем 1960 дин.
40. SonyEricsson W100i – walkman 1680 дин.
41. Nokia 300 – мобилни са пуњачем 1960 дин.
42. Samsung GT-S3850 – мобилни са пуњачем 4200 дин.
43. Samsung SGH-J600 –  мобилни без пуњача и батерије и поклопца 210 дин.
44. Samsung Galaxy 5 – мобилни са пуњачем 2100 дин.
45. Samsung Galaxy 5 – мобилни са пуњачем 2100 дин.
46. Samsung GT-E2121B – мобилни са пуњачем 700 дин.
47. Samsung Galaxy 5 – мобилни са пуњачем 2100 дин.
48. Samsung Galaxy 5 – мобилни са пуњачем 2100 дин.
49. Samsung Galaxy 5 – мобилни са пуњачем 2100 дин.
50. Sony Ericsson k310i – мобилни са пуњачем 840 дин.
51. Samsung GT-E2121B – мобилни са пуњачем 700 дин.
52. LG A225 – мобилни без пуњача 560 дин.
53. Nokia C5-00 – мобилни без поклопца и пуњача 2100 дин.
54. Samsung GT-S3850 – мобилни без пуњача 4060 дин.
55. Nokia RM-512 – мобилни са пуњачем 4200 дин.
56. Samsung GT-S3850  – мобилни са пуњачем 4200 дин.
57. Samsung SGH-J600 – мобилни са пуњачем 700 дин.
58. Samsung Galaxy 5 – мобилни са пуњачем 2100 дин.
59. LG – A225 – мобилни са пуњачем 700 дин.
60. Samsung Galaxy 5 – мобилни са пуњачем 2100 дин.
61. Samsung SGH-X660 – мобилни са пуњачем 700 дин.
62. Sony Ericsson k310i – мобилни без пуњача 700 дин.
63. Samsung GT-E2121B – мобилни без пуњача 560 дин.
64. ZTE Racer 2 – мобилни без пуњача 1820 дин.
65. Телефон Panasonic KX-TS10MX-W 210 дин.
66. Телефон Panasonic KX-TS10MX-W 210 дин.
67. Штампач Samsung SCX-4623F 2100 дин.
68. Напајање базе радио станице YAESU FP-21 –  два комада 1400 дин.

(за оба)

69. базе радио станице YAESU VX–1000 (MX) са микрофоном –  комада 4 16800 дин. (за све четири)
70. Радио станица YAESU FTH – 1010 – 4 комада са батеријом 10080 дин.

(укупно за све четири)

71. Батерије за радио станицу YAESU FTH – 1010 – комада 7 2450 дин.

(за све)

72. Комплет звучника Teac powerMax 80/2 70 дин.
73. Звучник MLI 691P 35 дин.
74. Тастатура Sweex 35 дин.
75. Тастатура Omega са мишем 70 дин.
76. Тастатура SP 35 дин.
77. Тастатура SafeWay 35 дин.
78. Рачунар HL3DTR1 са пратећом опремом – исправљачем, кабловима, упутством, торбом, траком за штампач, тастатуром, спољашњом флопи диск јединицом од 3,5“, штамапачем citizen notebook printer II са исправљачем, оловком за писање по екрану и пратећим флопи дисковима од 3,5“ 4200 дин.
79. Миш Genius 35 дин.
80. Тастатура SP 35 дин.
81. Звучници Genius – пар 70 дин.
82. LG Flatron 17” TFT Touch Screen L1730SF – комада 2 28000 дин. (за оба)
83. Тастатура Basic Keyboard 35 дин.
84. Тастатура SP 35 дин.
85. Samsung SGH-J600 – мобилни телефон без пуњача и без видљивих оштећења 560 дин.
86.  Samsung GT-E2121B – мобилни телефон са пуњачем, мање оштећење маске 630 дин.
87. Nokia 2630 – мобилни телефон са пуњачем,  мање оштећење маске 630 дин.
88. Sony Ericsson k310i – мобилни телефон без пуњача, оштећен 350 дин.
89. ZTE Racer 2 – мобилни телефон без пуњача, оштећен екран и маска 1400 дин.
90. Samsung Corby II – мобилни телефон са пуњачем, без видљивих оштећења 4200 дин.
91. Sony Ericsson k310i – мобилни телефон са пуњачем, без видљивих оштећења 840 дин.
92. Nokia C1- мобилни телефон без пуњача, мало оштећење екрана 840 дин.
93. Nokia 300 мобилни телефон са пуњачем, без видљивих оштећења 1960 дин.
94. Samsung Corby II мобилни телефон са пуњачем, без видљивих оштећења 4200 дин.
95. ZTE Racer 2 – мобилни телефон са пуњачем, са мањим оштећењем маске 1540 дин.
96. ZTE Racer 2 – мобилни телефон са пуњачем, без видљивих оштећења 1960 дин.
97. ZTE Racer 2 – мобилни телефон без комплетног пуњача, без видљивих оштећења  

1820 дин.

98.  Samsung GT-E2121B – мобилни телефон са пуњачем 700 дин.
99. Nokia 300 – мобилни телефон са пуњачем, без видљивих оштећења 1960 дин.
100. Nokia 300 – мобилни телефон са пуњачем, без видљивих оштећења 1960 дин.
101. Nokia 300 – мобилни телефон са пуњачем, без видљивих оштећења 1960 дин.
102. Nokia 300 – мобилни телефон без пуњача и без видљивих оштећења 1820 дин.
103. Samsung Galaxy 5 – мобилни телефон са пуњачем, неисправан 700 дин.
УКУПНО 193.830,00 дин.

 

Наведена опрема се продаје у виђеном стању и без права на рекламацију.

Право учешћа имају сва правна и физичка лица која уз понуду доставе доказ о уплати депозита у износу од 10% процењене вредности коришћене опреме наведене у табели. Правна лица и предузетници уплату депозита врше налогом за пренос са сопственог рачуна, а физичка лица путем уплате на рачун оглашивача. Понуђачима чија понуда не буде изабрана, уплаћени износ депозита биће враћен у року од 30 дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача.

Депозит су заинтересована лица дужна да пренесу-уплате на рачун 205-45532-68 код Комерцијалне банке АД, са напоменом „За учешће у поступку продаје коришћених телефона и друге опреме “.

Понуде се доставаљају у затвореној коверти и треба да садрже: понуђену цену у номиналном износу, назив понуђача (име и презиме), адресу, број телефона, фотокопију решења из Агенције за привредне регистре (фотоколију личне карте за физичка лица), фотокопију картице текућег рачуна за физичка лица (ради евентуалног повраћаја депозита) и доказ о уплати депозита (оверени налог за пренос средстава за правна лица и предузетнике или општу уплатницу за физичка лица).

Понуђач је дужан да писану понуду достави најкасније у року од 7 (седам) дана од дана објављивања огласа на web страници Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“  www.npdjerdap.org односно до 24.07.2015. године до 1100 часова, у затвореној коверти на адресу Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“, улица Краља Петра I 14а, 19220 Доњи Милановац, са напоменом „Понуда – не отварати – коришћени мобилни телефони и друга опрема“, а на полеђини назив понуђача, адресу и број телефона.

Неблаговремене понуде као и оне које не садрже све наведене елементе,  неће бити узете у разматрање.

Потенцијални купци могу погледати средства која су предмет продаје, сваког радног дана од 8 до 14 часова од дана објављивања огласа, а уз предходну најаву путем телефона на број 030/215- 0070.

Јавно отварање понуда, уз присуство понуђача, обавиће комисија Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац, седмог дана од дана обајвљивања огласа на web страници Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ www.npdjerdap.org односно 24.07.2015. године у 1300 часова, у згради предузећа.

Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума највише понуђене цене дате у понуди. Одлуку о избору најповољнијег понуђача, комисија ће донети у року од 3 дана од дана отварања понуда.

О избору најповољније понуде, понуђачи ће бити писмено обавештени, а са најповољнијим понуђачем биће закључен уговор  о купопродаји.

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да у року од три дана од дана закључења уговора уплати купопродајну цену, и преузме коришћене мобилне телефоне и осталу опрему наведену у табели у року од седам дана од дана закључења уговора.

Уколико најповољнији понуђач одустане, уплаћени депозит се не враћа, а уговор ће се закључити са понуђачем који има следећу најповољнију понуду.

У Доњем Милановцу,

Дана 17.07.2015. године

Јавни позив за прикупљање писаних понуда за продају покретне имовине

 

 

 

 

 

Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац, на основу члана 33. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11) и одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, број 6684/8-1 од 30.12.2014. године, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање писаних понуда за продају покретне имовине

Предмет продаје су:

Редни број Назив средства Почетна цена у дин. без припадајућих пореза
1. Метални чамац дужине 6 m, KL 399A 31.170,00
2. Метални чамац дужине 6 m, KL 402 A 31.170,00
3. Метални чамац дужине 6 m, KL 398 A 31.170,00
4. Ванбродски мотор „PARSUN“ F15 (15ks) 81.134,00
5. Ванбродски мотор „PARSUN“ F5 (5ks) 12.898,00
6. Приколица за чамце 60.917,00
УКУПНО: 248.459,00

 

Наведена средства се продају у виђеном стању и без права на рекламацију.

Право учешћа имају сва правна и пословно способна физичка лица, уплата пореза пада на терет купца.

Потенцијални купци могу погледати средства која су предмет продаје, од дана објављивања огласа, па у наредних 9 дана, сваког радног дана од 8 до 14 часова уз предходно информисање путем телефона 064/8569-246.

Право учешћа имају сва правна и физичка лица која уз понуду доставе доказ о уплати депозита у износу од 10% процењене вредности сваког средства за који су сачинили понуду. Правна лица и предузетници уплату депозита врше налогом за пренос са сопственог рачуна, а физичка лица путем уплате на рачун оглашивача. Понуђачима чија понуда не буде изабрана, уплаћени износ депозита биће враћен у року од 30 дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понућача.

Депозит су заинтересована лица дужна да пренесу-уплате на рачун 205-45532-68 код Комерцијалне банке АД, са напоменом „За учешће у поступку продаје коришћених чамаца, ванбродских мотора и приколице за чамце“.

Понуде се доставаљају у затвореној коверти и треба да садрже: понуђену цену у номиналном износу, назив понуђача (име и презиме), адресу, број телефона, фотокопију решења из Агенције за привредне регистре (фотоколију личне карте за физичка лица), фотокопију картице текућег рачуна за физичка лица (ради евентуалног повраћаја депозита) и доказ о уплати депозита (оверени налог за пренос средстава за правна лица и предузетнике или општу уплатницу за физичка лица).

Понуђач је дужан да писану понуду достави најкасније у року од 9 (девет) дана од дана објављивања огласа на web страници Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ www.npdjerdap.org, односно 27.02.2015. године до 1100 часова, у затвореној коверти на адресу Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“, улица Краља Петра I 14а, 19220 Доњи Милановац, са напоменом „Понуда – не отварати – отуђење коришћених чамаца, ванбродских мотора и приколице за чамце“, а на полеђини назив понуђача, адресу и број телефона.

Неблаговремене понуде као и оне које не садрже све наведене елементе,  неће бити узете у разматрање.

Јавно отварање понуда, уз присуство понуђача, обавиће комисија Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац, седмог дана од дана обајвљивања огласа на web страници Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ www.npdjerdap.org , односно 27.02.2015. године у 1200 часова, у згради предузећа.

Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума највише понуђене цене дате у понуди. Одлуку о избору најповољнијег понуђача, комисија ће донети у року од 3 дана од дана отварања понуда.

О избору најповољније понуде, понуђачи ће бити писмено обавештени, а са најповољнијим понуђачима биће закључени уговори  о купопродаји.

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да у року од три дана од дана закључења уговора уплати купопродајну цену, изврши уплату припадајућих пореза, а преузме средства у року од седам дана од дана закључења уговора.

Уколико најповољнији понуђач одустане, уплаћени депозит се не враћа, а уговор ће се закључити са понуђачем који има следећу најповољнију понуду.

Контакт особа: Никола Јовановић, тел. 064/8569-246.

У Доњем Милановцу,

Дана 18.02.2015. године

Електронска пошта
Информатор о раду
Категорије
Јавне набавке (актуелно!)
Бонитетна оцена
Линкови
Министарство заштите животне средине

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Министарство привреде

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Завод за заштиту природе Србије

Europarkfederacija

DCC Biodiversity

Danube River Network

Danube Transnational Programme - Danube GeoTour

Danube Transnational Programme - DaRe to Connect

Danube Transnational Programme - ConnectGREEN

Carpathian Network of protected areas

Динариди

Национални парк Тара

Национални парк Фрушка Гора

Национални парк Копаоник

Национални парк Шар-планина