Public procurement

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности – набавка услуга – Чишћења постојећих траса влака којима би ишла ограда са постављањем пропуста и уградња пропуста за релизацију Пројекта репроцентар дивљих свиња ,,Лубница“ – број JНМВ 2/2017

Sorry, this entry is only available in Serbian language!

Позив за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку (услуга чишћења и изградње шумских саобраћајница) – број JНОП 3/2017

Sorry, this entry is only available in Serbian language!

Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга – израде Измене и допуне Основе за газдовања шумама у државној својини за Газдинску јединицу Ђердап и израда Основе за газдовање шумама за Газдинску јединицу Бољетинска река (јавна набавка у отвореном поступку) – број JНОП 2/2017

Sorry, this entry is only available in Serbian language!

Позив за подношење понуда за јавну набавку добара мале вредности – гумa за аутомобиле – број JНМВ 1/2017

Sorry, this entry is only available in Serbian language!

Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – горива, моторног уља, антифриза и лож уља – гасног уља екстра лако EVRO EL – број JНОП 1/2017

Sorry, this entry is only available in Serbian language!

Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – изградња стабилних отворених чека (11 комада) и стабилних затворених чека (11 комада) – број ЈНОП 7/2016

Sorry, this entry is only available in Serbian language!

Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – изградње стабилних отворених чека (11 ком) и стабилних затворених чека (11 ком) – ЈНОП 6 -2016

Sorry, this entry is only available in Serbian language!

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности – набавка услуга – израда плана управљања Националним парком Ђердап – ЈНМВ 9/2016

Sorry, this entry is only available in Serbian language!

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности – набавка услуга поправке и одржавања возила са набавком резервних делова – ЈНМВ 5/2016

Sorry, this entry is only available in Serbian language!

Избор писма

Categories

Weather Forecast